Menu

Baked Crab
Baked Crab
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$23.00
Fried Shrimps
Fried Shrimps
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$26.00
Caesar Salad
Caesar Salad
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$12.00
Grouper Pasta
Grouper Pasta
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$30.00
Sautéed Crabs
Sautéed Crabs
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$32.00
Shrimp Pasta
Shrimp Pasta
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$12.00
Mixed Seafood
Mixed Seafood
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$28.00
Rim Tuna
Rim Tuna
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$26.00
Fried Crab
Fried Crab
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$23.00
Shrimp Salad
Shrimp Salad
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$26.00
Imperial Salad
Imperial Salad
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$12.00
Wedge Salad
Wedge Salad
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$15.00
Caesar Salad
Caesar Salad
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$12.00
Grouper Pasta
Grouper Pasta
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$30.00
Sautéed Crabs
Sautéed Crabs
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$32.00
Rim Tuna
Rim Tuna
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$26.00
Fried Crab
Fried Crab
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$23.00
Shrimp Salad
Shrimp Salad
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$26.00
Wedge Salad
Wedge Salad
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$15.00
Baked Crab
Baked Crab
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$23.00
Fried Shrimps
Fried Shrimps
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$26.00
Caesar Salad
Caesar Salad
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$12.00
Shrimp Pasta
Shrimp Pasta
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$12.00
Rim Tuna
Rim Tuna
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$26.00
Imperial Salad
Imperial Salad
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$12.00
Wedge Salad
Wedge Salad
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$15.00
Grouper Pasta
Grouper Pasta
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$30.00
Sautéed Crabs
Sautéed Crabs
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$32.00
Shrimp Pasta
Shrimp Pasta
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$12.00
Mixed Seafood
Mixed Seafood
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$28.00
Fried Crab
Fried Crab
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$23.00
Shrimp Salad
Shrimp Salad
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$26.00
Baked Crab
Baked Crab
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$23.00
Fried Shrimps
Fried Shrimps
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$26.00
Shrimp Pasta
Shrimp Pasta
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$12.00
Mixed Seafood
Mixed Seafood
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$28.00
Imperial Salad
Imperial Salad
Phasellus pulvinar fringilla sapien eu maximus...
$12.00
3068 Q St Omaha, Nebraska 68107
You also may text us at
+1 402-216-8709